Dijamanti

Najsjajniji i najotporniji je dragi kamen koji postoji pa ga upravo to i čini tako poželjnim u izboru vjenčanog ili zaručničkog prstenja. No, kao što je svaki ljudski odnos jedinstven, možemo reći da je i svaki dijamant na svijetu poseban. 
Dva dijamanta mogu se razlikovati u gotovo nenabrojivim pojedinostima, pa ipak sve te pojedinosti svrstavamo u obilježja - brušenja, boje, čistoće i veličine dijamanta. To su glavne karakteristike na temelju kojih procjenjujemo kakvoću dragog kamena, a njihovo poznavanje svakako će biti od pomoći u izboru dijamantnog prstena.
Dijamanti - oblici i brušenje
Brušenje i oblici dijamanta
Draguljari koriste pojam brušenje dijamanta kada želi opisati oblik u kojem je dijamant brušen. Postoje mnogi oblici kao što su poznatniji briljantni oblik ("okrugli"), princess oblik ("četvrtasti"), baguette ("pravokutni"), marquise ("ovalni"), srca, suza i drugih ponekad čak "egzotičnih" oblika, no i dalje se može reći da briljantno brušenje u 57 fazeta predstavlja standard za izbor oblika koji najbolje ističe vrline dragog kamena, pa se zato najčešće pojmovi briljant i dijamant shvaćaju kao istoznačnice, iako precizno gledano briljant označava oblik brušenja dijamanta.

Pojmom brušenje međutim, što je još i važnije označavamo kvalitetu samog brušenja koja zapravo određuje da li će dijamant oživjeti u svom blještavilu, ili će ako je brušenje loše izvedeno imati ponekad i mutan, gotovo bezizražajan izgled. Izvrsnost brušenja se utvrđuje na osnovi egzaktno izmjerenih (kada se radi o većim dijamantima) i vizualno ocijenjenih (kada se radi o manjim) proporcija dragog kamena, simetrijom njegovih pojedinih ploha i kakvoćom poliranja dragog kamena. Upravo savršen odnos svih karakteristika brušenja najviše utječe na ljepotu, sjaj i blještavilo dijamanta.

Dok mnogi činioci utječu na to kakav dijamant odabiremo, na brušenje možda treba obratiti najviše pozornosti, jer vrhunski brušen dijamant će isijavati maksimalnu količinu svjetla prema promatraču te će biti ljepši i blještaviji.

Brušenje izravno utječe na refleksiju svjetla koju možemo različiti na žar – odbljeske u duginim bojama koje vidimo u kamenu, briljantnost - odsjaj bijelog svjetla kroz površinu dijamanta i scintilaciju – titraje pravilne dijamantne matrice. Vrhunsko brušenje će maksimalno istaknuti sve komponente sjaja dijamanta.
Dijamantni zaručnički prsten
Dijamanti - boje
Boja dijamanta
Boja dijamanta izuzetno važna značajka tog dragog kamena - jer boja će više od svega privući pažnju oka. 

Dijamant je to cjenjeniji kada je što bjeliji odn. bez boje s dubinom prožetom prelamajućim raznobojnim duginim odbljescima. U novije vrijeme stupnjevanje boje se najpreciznije izražava slovima od D do Z (prema klasifikaciji GIA -Gemological Institute of America), a što se oznake boje približavaju kraju abecede označavaju dijamante žute, smeđe i na kraju sive boje. Najcjenjeniji dijamanti su potpuno bezbojni, a dijamant je jedini dragi kamen kod kojeg upravo odsutnost boje povećava njegovu vrijednost.  

Ovdje treba spomenuti i dijamante u tzv. «fancy» bojama koji se mogu javljati u rasponu od roze do plave boje, a u takvi dijamanti u prirodnoj boji su izuzetno rijetki osobito kada je ta boja jako izražena.