Zlatarna Koci

Više o brušenju

Dok mnogi činioci utječu na to kakav dijamant odabiremo, na brušenje možda treba obratiti najviše pozornosti, jer vrhunski brušen dijamant će isijavati maksimalnu količinu svjetla prema promatraču te će biti ljepši i blještaviji.

Brušenje izravno utječe na refleksiju svjetla koju možemo različiti na žar – odbljeske u duginim bojama koje vidimo u kamenu, briljantnost - odsjaj bijelog svjetla kroz površinu dijamanta i scintilaciju – titraje pravilne dijamantne matrice. Vrhunsko brušenje će maksimalno istaknuti sve komponente sjaja dijamanta.

Varijante brušenja dijamanata.

Dijamanti zlatarne Koci

Svaki brušeni dijamant je jedinstven. U cijelosti stručno sagledan kamen po svakoj od njegovih pojedinačnih komponenti - brušenja, boje, čistoće i veličine omogućuje da se za Vaš prsten odaberu oni najvećeg sjaja čija je izuzetna refleksija svjetla i briljiranje vidljivo prostim okom promatrača. Vlastitom izradom nakita i vlastitom ugradnjom dijamanata u naš nakit omogućavamo ostvarivanje najviših mogućih kriterija kvalitete u izradi i sigurnosti u ugradnji.

Svaki dijamantni nakit prati certifikat zlatarne Koci i po želji za veće drage kamene međunarodni certifikat neovisnog svjetskog gemološkog laboratorija.