Zlatarna Koci

Čistoća

Čistoću je osim veličine možda najlakše utvrdivo obilježje dijamanta te zbog toga često dobiva posebnu težinu u razmatranju vrijednosti dragog kamena, no sve te primjese koje se javljaju u obliku mjehurića zraka, točkica ili pukotina golim su okom nevidljive kod dijamanata koji se koriste u kvalitetnom nakitu. Početna oznaka za čiste dijamante je Si (eng. slight inclusions odnosno neznatne primjese), slijedeća je Vsi (very slight inclusions), a potom Vvsi (very very slight inclusions), a sve ove kategorije kod većih kamena se dijele u dvije podgrupe (npr vs1 i vs2). Najbolju čistoću imaju dijamanti koji su klasificirani kao IF (internally flawless), a vrlo su rijetki. Kod svih ovih oznaka čistoće radi se o stupnjevima primjesa koje se vide samo pod povećalom sa uvećanjem od 10 puta. Spomenimo usput i dijamante loše čistoće koje klasificiramo oznakama I1, I2, I3, a kod kojih će primjese biti vidljive i golim okom, a pod povećalom očigledno. Vrijednost ovakvih nije usporediva sa ranije spomenutima.

Kategorije čistoće dijamanata.

Čistoća dijamanata zlatarne Koci

Čistoća dijamanata zlatarne Koci je od Vs naviše, čime omogućavamo da kamen svojom bistrinom pojačava one značajke dijamanta (brušenje, boja) od kojih direktno ovisi njegova ljepota.