Zlatarna Koci

Boja

Boja dijamanta izuzetno važna značajka tog
dragog kamena - jer boja će više od svega privući
pažnju oka. Dijamant je to cjenjeniji kada je što bjeliji odn. bez boje s dubinom prožetom prelamajućim raznobojnim duginim odbljescima. U novije vrijeme stupnjevanje boje se najpreciznije izražava slovima od D do Z (prema klasifikaciji GIA -Gemological Institute of America), a što se oznake boje približavaju kraju abecede označavaju dijamante žute, smeđe i na kraju sive boje. Najcjenjeniji dijamanti su potpuno bezbojni, a dijamant je jedini dragi kamen kod kojeg upravo odsutnost boje povećava njegovu vrijednost.

Ovdje treba spomenuti i dijamante u tzv. «fancy» bojama koji se mogu javljati u rasponu od roze do plave boje, a u takvi dijamanti u prirodnoj boji su izuzetno rijetki osobito kada je ta boja jako izražena.

Različite boje dijamanata.